Dagvaarding Procedure

Een dagvaarding is een officiƫle schriftelijke oproep om voor de correctionele rechtbank of voor de politierechtbank te verschijnen. Hierin staat waar, wanneer en waarvoor u moet verschijnen voor welke rechtbank.
De bijstand van een gespecialiseerde advocaat is in vele gevallen volledig gratis indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, waarbij u bovendien de vrije keuze krijgt van een advocaat. Het is in uw voordeel om u steeds te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat inzake wegverkeer.

Hoger beroep

Indien u niet akkoord gaat met de uitspraak van de Politierechter hebt u de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep wordt door de Correctionele Rechtbank behandeld.

Verzet

Als u en/of uw advocaat niet aanwezig is op de dag van de zitting, zal het vonnis bij verstek worden gewezen. Dit wil zeggen dat de rechter een uitspraak zal doen zonder dat u of uw advocaat uw verdediging heeft kunnen voeren.

Hiertegen kan u verzet aantekenen. Door het aantekenen van dit verzet zal de zaak een nieuwe datum krijgen waardoor u en/of uw advocaat volgende keer wel op het proces aanwezig kan zijn. De zaak wordt dan opnieuw behandeld.
Als u de tweede keer weer niet aanwezig bent, wordt de zaak nogmaals bij verstek beoordeeld en is er geen verzet meer mogelijk. Het is enkel nog mogelijk om verzet aan te tekenen indien er sprake was van overmacht of u een gerechtvaardigde reden hebt dat u niet bent verschenen.

Cassatie

Wanneer hoger beroep of verzet geen mogelijkheid meer zijn, kan u enkel nog in cassatie gaan.
In dit geval is het noodzakelijk u te laten bijstaan door een advocaat.
Het Hof van Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak maar gaat nog na of er bepaalde rechtsregels werden geschonden.
Indien dit het geval blijkt te zijn wordt de zaak opnieuw ten gronde beoordeeld.